• Analyser

  Analyser som styrker oppdragsgiverens kunnskapsunderlag for viktige beslutninger, forretningskritiske forhold, endringsprosesser, rammebetingelser, politiske vedtak, markedsposisjonering og mediearbeid.
 • Ledelsesrådgivning

  Ledelsesrådgivning for å styrke ledelsens og virksomhetens gjennomslagskraft eksternt og internt, sparring under krevende prosesser eller for å bidra med eksterne perspektiver i det løpende arbeidet.
 • Myndighetsarbeid

  Myndighetsarbeid og lobbyvirksomhet overfor politiske myndigheter, departementer, direktorater, tilsyn og andre myndigheter, herunder skreddersydde prosesser for å sette dagsorden, og relasjonsbygging for å nå fram til og få gjennomslag hos premissleverandører og beslutningstakere.
 • Kommunikasjonsrådgivning

  Kommunikasjonsrådgivning på strategisk, taktisk og operativt nivå. Dette omfatter kommunikasjons- og markedsstrategier, interessenthåndtering, forhandlingsstøtte, mediehåndtering, IR og finansiell kommunikasjon, samt løpende rådgivning i tilknytning til gjennomføring av særskilte planer eller håndtering av enkeltstående situasjoner.
 • Krisekommunikasjon

  Krisekommunikasjon, både i form av håndtering av akutte situasjoner eller kriser, som del av konkrete forberedelser i forbindelse med potensielt kritiske situasjoner, og som del av oppbyggingen av et velfungerende krisehåndteringsapparat.