Selskapet har et bredt nettverk i politikk, medier og næringsliv. Våre rådgivere er blant Norges mest erfarne når det kommer til politiske prosesser.

Jon Mørland – Partner, seniorrådgiver og daglig leder

Jon Mørland arbeider særlig med strategisk rådgivning i spenningsfeltet mellom myndigheter, private virksomheter og medier. Han har omfattende erfaring med rådgivning i forhold til politiske beslutninger og rammebetingelser, og med posisjonering av private selskaper og selskapsinteresser. Mørland er i tillegg rådgiver og pressetalsmann for Gro Harlem Brundtland samt manager for Brede Hangeland.

Mørland er tidligere informasjonssjef i Utenriksdepartementet med pressetalsmannsansvar for utviklingsministeren. Han har elleve års erfaring fra utenrikstjenesten, der han blant annet arbeidet med sikkerhetspolitikk, bistand og fremme av norske økonomiske, politiske og kulturelle interesser i USA.

Mørland har en Master of Science (Economics) fra London School of Economics og en Master of Public and International Affairs fra University of Pittsburgh.

Mail: jm@morlandjohnsen.no
Mobil: +47 907 70 206

Øyvind Johnsen – Partner, seniorrådgiver og styreleder

Øyvind Johnsen arbeider mye med strategisk rådgivning for virksomheter innen industri og merkevarer, offshoresektoren, kraftsektoren, matproduksjon og utdanning. Han har også en viktig rolle som rådgiver i forhandlinger og spenningsforhold mellom markedsaktører og overfor tilsyn og andre offentlige myndigheter.

Johnsen er en av kommunikasjonsbransjens mest erfarne medierådgivere. Han har 15 år bak seg i norske medier, blant annet som nyhetsredaktør, politisk redaktør og utenriksredaktør.

Johnsen har vært generalsekretær i Amnesty International og har skrevet fem fag- og debattbøker. Han har studert jus og historie ved Universitetet i Oslo.

Mail: oj@morlandjohnsen.no
Mobil: +47 908 67 385

Ole-Morten Fadnes – Partner og seniorrådgiver

Ole-Morten Fadnes arbeider med strategisk rådgivning, analyse og eksternkommunikasjon for virksomheter innen IKT, maritim sektor, merkevarer, energi, helse og omsorg, matproduksjon og industri.

Fadnes har 15 års presseerfaring fra Dagens Næringsliv-systemet, syv av årene som redaktør for DN.no. Han har gjennom journalistikken jobbet tett på en rekke av Norges største og viktigste næringer: Olje og energi, havbruk, it og telekommunikasjon, bank og finans, eiendom og næringsmiddelindustrien.

Fadnes har studert sammenliknende politikk og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han er også utdannet journalist ved Høgskolen i Oslo.

Mail: omf@morlandjohnsen.no
Mobil: +47 932 56 211

Marte Bøe Snoen – Seniorrådgiver

Marte Bøe Snoen arbeider hovedsakelig med analyse, rådgivning og prosjektledelse innenfor ulike bransjer. Hun har særlig kompetanse og erfaring fra det offentlige virkemiddelapparatet, herunder prosjektledelse, kommunikasjon og offentlig private samarbeidsprosjekter (OPS).

Bøe Snoen har arbeidet fem år i Nærings- og handelsdepartementet senest som seniorrådgiver i avdeling for handelspolitikk. Der arbeidet hun blant annet med å fremme norsk næringsliv i utlandet, Norges deltakelse på verdensutstillinger, strategier for internasjonalisering og reiser for politisk ledelse. Hun har også vært mediekoordinator i sekretariatet for NATOs utenriksministermøte i Oslo i 2007, ambassadesekretær ved NATO-delegasjonen i Brussel og trainee på den norske ambassaden i Athen.

Bøe Snoen har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo med fokus på amerikansk sikkerhets- og forsvarspolitikk og EU.

Mail: msn@morlandjohnsen.no
Mobil: +47 913 38 779

Mats Silberg – Seniorrådgiver

Mats Silberg jobber som seniorrådgiver opp mot kunder innen en rekke sektorer, fra fornybar energi og infrastruktur til teknologi og turisme. Han har erfaring med hele spekteret av kommunikasjonsarbeid og analyse, fra myndighetskontakt til markedsføring.

Han kom til Mørland & Johnsen fra stillingen som strategisk rådgiver i Trigger, der han hadde ansvar for kunder i ulike sektorer. Han har redaksjonell erfaring fra Dagens Næringsliv, og har i tillegg blant annet jobbet som informasjonsansvarlig ved det norske konsulatet i New York.

Silberg har en mastergrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor han skrev sin oppgave om norsk mediedekning av amerikanske valg. Han har i tillegg studert ved McGill University i Canada.

Mail: msi@morlandjohnsen.no
Mobil: +47 994 17 784

Marius Vegheim – Rådgiver

Marius Vegheim arbeider med prosjektledelse, research og analyse for oppdragsgivere i innen offshore og fornybar energi. Han arbeider også med utvikling av planer og systemer for krisekommunikasjon og med arrangementer og konferanser for flere oppdragsgivere.

Vegheim sitter som medlem av Langrennskomitèen i Norges Skiforbund og har bakgrunn fra idretten som aktiv langrennsløper på toppnivå.

Vegheim er utdannet innen økonomi med en bachelor i finans fra Handelshøyskolen BI. I tillegg har han studert ledelse ved Norges Idrettshøgskole.

Mail: mve@morlandjohnsen.no
Mobil: +47 994 39 850

Benedikte B. Salvesen – Spesialrådgiver

Benedikte B. Salvesen arbeider som spesialrådgiver for kunder innen fornybar energi, helse- og omsorg, telecom, teknologi og infrastruktur. Hun har erfaring med et bredt spekter av kommunikasjonsarbeid fra analyse, strategiutvikling og eksternkommunikasjon, til omdømmearbeid og myndighetskontakt.

Tidligere har Benedikte jobbet for advokatfirmaet Lippestad, som rådgiver i Trigger og som konsulent i Varde Hartmark. Hun har også vært praktikant i Utenriksdepartementet ved den norske ambassaden i Washington DC.

Salvesen har bachelor- og mastergrad i Medievitenskap fra Universitetet i Oslo og University of California, Berkeley. Hun skrev sin masteroppgave om tolkningsrammer i norsk forsvarsindustri.

Mail: bbs@morlandjohnsen.no
Mobil: +47 917 22 787

Tønnes H. Thompson – Rådgiver

Tønnes H. Thompson jobber med analyse og rådgivning for kunder innen en rekke sektorer, spesielt olje- og gass og fornybar energi.

Tønnes kommer fra fire år i stilling som rådgiver i Olje- og energidepartementet, hvor han har jobbet i seksjon for eierskap, med eieroppfølgingen av Statoil ASA, Petoro AS og SDØE-porteføljen. Han jobbet tidligere som førstekonsulent i seksjonen for industri og internasjonalisering, med arbeidsoppgaver knyttet til industripolitiske spørsmål rundt norsk oljeserviceindustri, nasjonalt og internasjonalt.

Han er utdannet siviløkonom med spesialisering innen energi og finans fra Norges Handelshøyskole og BI Nydalen. Han har i tillegg studert ved FGV i Sao Paulo, Brasil.

Mail: tt@morlandjohnsen.no
Mobil: +47 454 44 564