Hva vi gjør:

Mørland & Johnsen analyse og kommunikasjon er et høyt spesialisert miljø innen strategisk rådgivning for næringsliv, organisasjoner og institusjoner.

Vår kjernevirksomhet er analyser som styrker grunnlaget for krevende beslutninger og retningsvalg, rådgivning for toppledere og kommunikasjonsrådgivning på strategisk, taktisk og operativt nivå.

Vi fremmer våre oppdragsgiveres interesser i markedet, i forhold til politiske beslutninger og rammevilkår, offentlig regulering og tilsynsvirksomhet, i medielandskapet og i krevende forhandlinger, konflikter og spenninger.

Selskapet har et bredt nettverk i politikk, medier og næringsliv. Våre rådgivere er blant Norges mest erfarne i forhold til politiske prosesser, myndighetskontakt og mediearbeid. Mørland & Johnsen har i dag oppdragsgivere innen industri, merkevarer, helse, omsorg og farmasi, offshore og energi, mat- og dagligvarer, medier, IT- og telekommunikasjon, eiendom, finans, reiseliv, idrett/organisasjonsliv, forskning og utdanning.

Hva vi tror på:

Vi tror på skreddersøm i det enkelte oppdrag. Vi bygger vår rådgivning på oppdragsgiverens mål, en analytisk tilnærming, grundige undersøkelser av omland og interessentlandskap, og innsikt i formelle og uformelle beslutningsprosesser.

Vi tror det er avgjørende for god rådgivning at våre rådgivere har omfattende kunnskaper om oppdragsgiverens virksomhet, bransje, konkurranseforhold og rammevilkår.

Vi tror på diskresjon fordi oppdragsgiveren og målet for oppdraget er det sentrale, ikke rådgiveren.

Vi aksepterer ikke kundeforhold som kan utfordre interessene til de oppdragsgivere vi har.