Mørland & Johnsen analyse og kommunikasjon er et høyt spesialisert miljø innen strategisk rådgivning for næringsliv, organisasjoner og institusjoner.


Vår kjernevirksomhet er analyser som styrker grunnlaget for krevende beslutninger og retningsvalg, rådgivning for toppledere og kommunikasjonsrådgivning på strategisk, taktisk og operativt nivå. Vi fremmer våre oppdragsgiveres interesser i markedet, opp mot politiske beslutninger, rammevilkår, offentlige regulering og tilsynsvirksomhet, i medielandskapet og i krevende forhandlinger, konflikter og spenninger.

Mørland & Johnsen har i dag oppdragsgivere innen industri, merkevarer, helse, omsorg og farmasi, offshore og energi, mat- og dagligvarer, medier, IT- og telekommunikasjon, eiendom, finans, reiseliv, idrett/organisasjonsliv, forskning og utdanning.

Hva vi tror på

Vi bygger vår rådgivning på oppdragsgiverens mål, en analytisk tilnærming, grundige undersøkelser av omland og interessentlandskap, og innsikt i formelle og uformelle beslutningsprosesser.
Les mer

Hvem vi er

Selskapet har et bredt nettverk i politikk, medier og næringsliv. Våre rådgivere er blant Norges mest erfarne i forhold til politiske prosesser, myndighetskontakt og mediearbeid.
Les mer